Θέμα ημερών είναι η ψήφιση της νέας κυβερνητικής ρύθμισης για την προστασία της πρώτης κατοικίας όλων των Ελλήνων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου. Το κυβερνητικό σχέδιο συνοψίζεται σε δέκα βασικά σημεία:

Πρώτον, το νέο σύστημα θα είναι εξωδικαστικό. Συνεπώς, για όσους πληρούν τα κριτήρια, δεν θα υπάρχουν δικαστικά έξοδα.

Δεύτερον, η ένταξη στο καθεστώς προστασίας θα είναι αυτοματοποιημένη. Ο υποψήφιος θα ελέγχεται ηλεκτρονικά και θα εντάσσεται στη ρύθμιση.

Τρίτον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα γίνονται οι αιτήσεις, θα συνδέεται με αυτήν του εξωδικαστικού, ώστε να παρακολουθείται η ρύθμιση του συνολικού ιδιωτικού χρέους.

Τέταρτον, στο νέο καθεστώς θα συνδράμουν τόσο το δημόσιο όσο και οι τράπεζες. Το δημόσιο θα επιδοτεί κατ’ ελάχιστον το 1/3 της δόσης (σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ένδειας, η επιδότηση μπορεί να φτάνει και στο 100% για κάποιο διάστημα), ενώ θα μπορεί να επιδοτεί και το επιτόκιο του ρυθμισμένου υπολοίπου του δανείου. Αντίστοιχα, οι τράπεζες θα επιμηκύνουν τη διάρκεια αποπληρωμής βάσει της ηλικίας του αιτούντος και θα χαμηλώνουν το επιτόκιο ή ακόμα και θα κουρεύουν το δάνειο, αν είναι μεγαλύτερο από την πραγματική αξία του ακινήτου.

Πέμπτον, στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οι υπαχθέντες στο νόμο Κατσέλη, εφόσον βέβαια δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους και εφόσον ανακαλέσουν την αίτησή τους.

Εκτον, στη ρύθμιση θα εντάσσονται όλες οι υποθήκες πρώτης κατοικίας, ανεξαρτήτως του δανείου με το οποίο συνδέονται. Δηλαδή, θα αφορά σε πάσης φύσεως δάνεια και όχι μόνο στεγαστικά.

Εβδομον, οι υπαχθέντες θα πρέπει να αποδέχονται την άρση του τραπεζικού τους απορρήτου.

Ογδοον, οι υπαχθέντες θα πρέπει να αποδέχονται τον ανά διετία περιουσιακό και εισοδηματικό έλεγχο. Ετσι, αφενός οι παράμετροι της ρύθμισης του κάθε δανειολήπτη θα προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες του, αφετέρου θα εντοπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που βάσει τραπεζικών εκτιμήσεων αποτελούν το 1/3 των αιτούντων, και οι οποίοι στην ουσία επιβαρύνουν τους υπόλοιπους.

Ενατον, το όριο προστασίας φαίνεται να κλείνει στα 150.000 ευρώ (αξία ακίνητης περιουσίας) για τον άγαμο (όταν οι θεσμοί μιλούσαν για 100.000 ευρώ) και έως 200.000 ευρώ για οικογένεια.

Δέκατον, τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι βασισμένα στις εύλογες δαπάνες, χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση επικύρωσης, ενώ τα πραγματικά εισοδήματα του αιτούντος θα αντλούνται αυτόματα από τις υπηρεσίες.

Από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra με τον Γιώργο Μελιγγώνη