Συνάντηση Εργασίας: Ο λόγος στους startuppers

Η συνάντηση εργασίας ήταν ένας ανοιχτός διάλογος. Δύο μήνες μετά το Περίπτερο 12 στη ΔΕΘ, ξαναβρεθήκαμε με τους 128 startuppers και συζητήσαμε για την από κοινού χάραξη στρατηγικής υποστήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων της χώρας.

Η εμπειρία του Περιπτέρου 12 στη ΔΕΘ ήταν μοναδική για όλους και η αρχή μιας κοινής πορείας. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Ζέρβα της iBusiness, τον Βασίλη Καραβασίλη της eNVy Softworks και την Ζωή Κουρνιά της ingred.io καθώς και ολόκληρη την startup κοινότητα για την αμφίδρομη σχέση και τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει.