Ο Νίκος Παππάς συζήτησε με τους startuppers προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τους ενημέρωσε για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου και για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Βασική αρχή του συστήματος είναι ότι το Δημόσιο δεν δικαιούται να ζητά από τις επιχειρήσεις (αλλά και τους πολίτες) κανένα έγγραφο το οποίο βρίσκεται ήδη σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Η ψηφιοποίηση, που ήδη λειτουργεί πλήρως στο ΥΨΗΠΤΕ και επεκτείνεται στο σύνολο του Δημοσίου, θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα αυξήσει την αίσθηση ευθύνης των δημόσιων λειτουργών με τη διαφάνεια που προσφέρει και θα οδηγήσει στον άμεσο εντοπισμό των καθυστερήσεων