Οι 128 startuppers του Περιπτέρου 12 της ΔΕΘ συμμετείχαν σε έρευνα του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ και έδωσαν τον παλμό των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά την περίοδο 2016-2018 σημειώθηκε έκρηξη στην ίδρυση των start ups. Tο 52% βρίσκονται στην περιφέρεια, στοιχείο με μεγάλη σημασία για το επιθυμητό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ζητούν δικτύωση και η επαφή με επενδυτές, προβολή και πρόσβαση σε διεθνείς εκθέσεις με αντίστοιχες πρωτοβουλίες όπως αυτή του Περιπτέρου 12.