Ο Αστέριος Κρητικός και η OVIVIEW έχουν αναπτύξει ένα ψηφιακό εργαλείο που, χρησιμοποιώντας τεχνικές βίντεο και τεχνητής νοημοσύνης, διευκολύνει και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των συνεντεύξεων για την πρόσληψη προσωπικού. Η ελληνική startup έχει ήδη πελάτες στην Ινδία, τη Μ. Βρετανία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και, φυσικά, την Ελλάδα.