Ο Λεωνίδας Σταυρόπουλος έχει αναπτύξει, μέσω της Norbloc, ένα προϊόν που απευθύνεται σε οργανισμούς οι οποίοι συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα (KYC – Know Your Customer), όπως είναι κυρίως οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ηδη, έχει υλοποιήσει πιλοτικά έργα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.