Δύο μήνες μετά τη ΔΕΘ και το Περίπτερο 12, βρεθήκαμε και πάλι με τους 128 startuppers του Digital Greece σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ, Νίκος Παππάς και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης. Συζητήσαμε τα διαθέσιμα αλλά και επερχόμενα χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία, καθώς και την από κοινού χάραξη στρατηγικής για την υποστήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων της χώρας. Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης και η Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα. Η Θεσσαλονίκη ήταν μόνο η αρχή.