Το λογισμικό της Tekmon του Πάνου Μήτσιου, βοηθά οργανισμούς που διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους θα εργάζονται πιο έξυπνα και αποδοτικά, σε ό,τι αφορά από καθημερινές εργασίες μέχρι και κρίσιμες επικοινωνίες, όπως –για παράδειγμα- σχέδια ασφαλείας.